Zainstaluj aplikację na swoim iPhone, naciśnij , a następnie Dodaj na ekranie głównym