How To Read EpicVIN Vehicle History Report

Najpierw zobaczysz krótkie podsumowanie treści raportu.

 

Pamiętaj, że w przypadku numeru VIN dla względnie młodego samochodu amerykańskiego, w raporcie może występować bardzo niewiele danych. W większości przypadków będzie to oznaczać, że z samochodem wszystko jest w porządku. Dlatego też raport dla danego samochodu z USA będzie krótszy od  raportu przykładowego. 

 

2011 Honda Fit - VIN JHMGE8H64BS009779

- wskazano rok produkcji, markę i model pojazdu oraz jego numer VIN

 

W podsumowaniu będzie podany krótki opis zawartości raportu oraz liczba wpisów w każdej sekcji raportu. Jeżeli klikniesz w dowolną sekcję raportu poniżej zdjęcia, to przejdziesz do tej sekcji. Na przykład klikając w “Odczyt z licznika” sprawdzisz wpisy dotyczące przebiegu, gdzie znajdują się bardziej szczegółowe informacje.

sample vehicle history report

Z prawej strony raportu umieszczono jego krótkie podsumowanie.

Naciśnij w dowolny wiersz i sprawdź określone informacje.

information bar

Jeżeli naciśniesz w liczbę znalezionych wpisów, to przejdziesz do szczegółowej sekcji zawierającej większą ilość danych.

 1. W Historii właścicieli na przykład znajdziesz liczbę właścicieli oraz szacunkowy czas eksploatacji, dzięki czemu dowiesz się, jak intensywnie pojazd był użytkowany.
ownership history
 1. W Szczegółach samochodu z USA znajdują się wszystkie parametry samochodu amerykańskiego.
vehicle details
 1. W sekcji stan licznika są podane problemy dotyczące licznika, czy np. została przekroczona wartość graniczna licznika, czy były ingerencje w liczniku, czy go wymieniono oraz inne kwestie. Sprawdzisz liczbę wykrytych wpisów wraz ze szczegółami.
vehicle details

Dzięki zależności przebieg/rok prod. możesz odkryć ingerencję wykonaną w liczniku.

Mileage/Year Dependence

Reszta informacji będzie przedstawiona w formie tabeli, wraz z datą i źródłem poświadczonego przebiegu dla danego samochodu amerykańskiego. Dzięki temu będziesz mógł wyszukać, kiedy wykonano ingerencję w liczniku.

Mileage/Year Dependence

 

* Jeżeli przebieg będzie widoczny jako EXEMPT - to może oznaczać, że z pewnych powodów (w niektórych przypadkach będzie to wiek pojazdu przekraczający 10 lat), faktyczny przebieg pojazdu nie może być precyzyjnie potwierdzony. W przypadku sprzedaży samochodu w USA, przebieg musi być wskazany oraz precyzyjnie określony na mocy prawa federalnego. Jeżeli z jakiegoś powodu sprzedawca nie jest w stanie tego wykonać, to często stosuje się określenie “EXEMPT”, aby wskazać, że nie ma możliwości szczegółowego podania przebiegu.

 1. A może chcesz się dowiedzieć o Akcjach serwisowych? Możesz sprawdzić, czy przypadkiem poduszki powietrzne nie były nieprawidłowo zamontowane lub czy nie wymieniono części na skutek akcji serwisowej.
Open safety recall check
 1. W Dokumentach typu Junk / Salvage / Ubezpieczeniowe będziesz mógł sprawdzić:
Junk / Salvage / Insurance records

DANE POBRANE - Kiedy sporządzono wpis;

URZĄD DOSTARCZAJĄCY RAPORT - Nazwa stanu wydającego zaświadczenie;

SZCZEGÓŁY lub stan pojazdu - podano stan pojazdu oraz to, czy samochód z USA jest już sprzedany w chwili sporządzenia raportu;

EXP oznacza Przeznaczony tylko do eksportu - pojazd nadaje się do eksportu. 

Źródło: NMVTIS - oznacza, że te wpisy pochodzą z National Motor Vehicle Title Information System

 

 1. W Informacjach o historii dokumentu TITLE możesz sprawdzić: Historię dokumentu TITLE wraz z datą, stanem USA, przebiegiem i zdarzeniem, które wystąpiło i które zewidencjonował określony stan USA. Co do zasady, dane są dostarczane przez NMVTIS.
title history information
 1. W Ewidencji kradzieży pojazdu będziesz mógł oczywiście sprawdzić, czy samochód z USA był zewidencjonowany jako skradziony oraz czy będzie to w takim przypadku zawarte w raporcie.
stolen vehicle check
 1. W Weryfikacji głównego dokumentu TITLE są podawane takie informacje, jak uszkodzenie pojazdu na skutek pożaru, zalania, gradobicia, zezłomowanie pojazdu oraz wszelkie inne kwestie, które są podane poniżej, wraz z dokładną datą zarejestrowania danego problemu.
major title brand check
 1. W Weryfikacji innych dokumentów TITLE będą podane problemy takie jak uszkodzenie na skutek słonej wody, kolizja, zamiana numeru VIN, pozostawanie pojazdu w posiadaniu właściciela, wpisy o użytkowaniu jako taksówka oraz inne dane, wraz ze szczegółowym objaśnieniem (po kliknięciu w szary znak zapytania). Dla przypomnienia, jeżeli nie znaleziono żadnych problemów z pojazdem, to w większości przypadków będzie to oznaczać dobry stan samochodu amerykańskiego, w którym takie problemy nie występują.
other title brands check
 1. W rozdziale Uszkodzenia w samochodzie sprawdzisz faktyczne uszkodzenia występujące w samochodzie z rynku amerykańskiego. Dzięki temu będziesz mógł wynegocjować lepszą cenę za samochód.
vehicle damages
 1. Historie sprzedaży są idealną platformą dla potencjalnych nabywców, ponieważ mogą znaleźć to, czego tak naprawdę szukają. Z kolei sprzedający swój własny samochód mogą znaleźć na niego potencjalnego nabywcę.
sales history
sales history
 1. W informacjach o sprzedaży aukcyjnej są podane wpisy i zdjęcia samochodu wystawionego na aukcji (włącznie z liczbą aukcji i ich datą). Są to ważne informacje, ponieważ wielokrotna licytacja tego samego samochodu z Ameryki Północnej może oznaczać wiele ukrytych wad w pojeździe.

Wartość rzeczywista w gotówce - jest to rzeczywista wartość samochodu w gotówce.

Koszt naprawy - kwota do wydania na naprawy, dzięki czemu będzie mógł przewidzieć, ile gotówki potrzebujesz.

Status sprzedaży - dzięki temu dowiesz się, czy samochód z USA przedstawia swoją wartość w porównaniu z innymi. 

“Za kwotę minimalną” - może to wskazywać, że samochód nie jest konkurencyjny na rynku.

Uszkodzenie podstawowe - wskazuje podstawowe uszkodzenie w pojeździe, wraz z podaniem miejsca.

auction sales information
 1. Zapewniamy nawet Analizę cen rynkowych, która nie jest standardowo dostępna w innych raportach historii pojazdu. Dzięki naszemu specjalistycznemu narzędziu EpicVIN będziesz mógł sam skontrolować pojazd oraz porównać różne zakresy cenowe z podobnymi samochodami z USA.
market price analysis

Oraz Zakres cen aukcyjnych:

Auction price range

Ze szczegółowymi wykresami zależności:

dependence grafic

Zmiany ceny przedstawiają, jak cena zmieniała się w czasie eksploatacji:

price changes

W sekcji Koszty właściciela podano przewidywane koszty napraw, paliwa, podatkowe i inne:

ownership cost
 1. Po sprawdzeniu wszystkich informacji oraz dotarciu do końca strony pojawi się Słowniczek.  Naciśnij w przycisk "+”, a pojawią się definicje głównych terminów z raportu.
glossary
Chcesz kupić samochód używany z USA?
Sprawdź go na EpicVIN
Nie masz jeszcze numeru VIN? Pobierz opłacony raport od EpicVIN
Zainstaluj aplikację na swoim iPhone, naciśnij , a następnie Dodaj na ekranie głównym